Oferta praktyk


Praktyki zawodowe

Piekarstwo&Ciastkarstwo - Marek Handzel, Kończyce Wielkie, ul.Spacerowa 11, tel. 33 8569-315. Firma przyjmie uczniów na poraktyczną naukę zawodu w roku szkolnym 2014/2015, w zawodach: sprzedawca i piekarz.

 

Zarząd Rejonowej Spółdzielni "Samopomoc" w Cieszynie przyjmie uczniów na poraktyczną naukę zawodu w roku szkolnym 2014/2015, w zawodach: sprzedawca i piekarz. Adres siedziby: Cieszyn. ul. Stawowa 101 A, tel. 33 479-65-00

 

Firma Syntra G. Kozok Spółka Jawna z siedzibą Skoczowie na Bładnice Dolne 26, ogłasza nabór uczniów na praktyczną naukę zawodu. Wymagane: ukończone gimnazjum oraz dobre warunki fizyczne i stan zdrowia, pozwalający na podjęcie nauki zawodu, a następnie pracy. Tel: 691-154-156

 

Rejonowa Spółdzielnia "SAMOPOMOC" z siedzibą w Cieszynie na ul. Stawowej 101 A, ogłasza nabór uczniów na praktyczną naukę zawodu w zawodzie: sprzedawca i piekarz, na rok szolny 2013/2014. Zapewniamy profesjonalną kadrę szkoleniową, dobre warunki pracy oraz płacy. Tel: 33-479-64-00

 

Firma RETOS przy ul. Góreckiej 45 w Skoczowie, przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu, w zawodach:mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik. Tel. 33-854-86-56


 

Sklep spożywczy "KAPRYS" przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu, w zawodzie: sprzedawca. Kontakt: Beata Heller. Tel. 604-86-59-09 (Brenna - Hołcyna)

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB - PODBESKIDZIE" przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik. Kontakt: Skoczów ul. Górny Bór 31a. Tel: 33-853-25-65; 33-853-03-35


 

Sklep spożywczy P.H.U "JANOTA" w Ogrodzonej, przyjmie na rok szkolny 2012/2013 uczennice do nauki zawodu sprzedawca. Kontakt: Krzysztof Janota. Tel. 693-22-22-50, mail: phujanota@poczta.onet.pl


 

Piekarnia KTW „PIECZYWO” w Skoczowie, przy ul. Ustrońskiej 1 przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu w zawodzie cukiernik. Tel. 33-853-43-17

 

Hotel ORBIS "HALNY" w Cieszynie, przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu w zawodzie cukiernik. Tel. 33-851-69-14

 

Cukiernia „Olanda”, Monika Szostek, ul. 1 Maja 8 w Strumieniu. Kontakt: tel. 33-857-02-30

 

Cukiernia "HANECZKA" P.P.H.U. Fijałkowcy (Międzyświeć 185), przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu w zawodzie cukiernik


 

Jan i Sylwester Pasterny P.P.H.U.„Pasja” w Górkach Wielkich,ul. Zofii Kassak 66, przyjmie uczniów na praktyczna naukę zawodu w zawodzie piekarz i cukiernik.

 

Piekarnia M. Grabowski, ul. Stalmacha 2c w Skoczowie, przyjmie uczniów na praktyczna naukę zawodu w zawodzie piekarz. Tel. 33-853-17-69

 

Zaprzyjaźnione ze szkołą warsztaty mechaniki pojazdowej przyjmą uczniów do nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych. Kontakt: kierownik szkolenia praktycznego praktyki@zstio-skoczow.pl

 

Sklep Zoologiczno - Wędkarski "PIRANIA" na ulicy Mickiewicza 18 w Skoczowie przyjmie ucznia - pracownika młodocianego - na praktyki w zawodzie  sprzedawca.

 

GS "Samopomoc Chłopska"  ul. Mickiewicza 4 w Skoczowie, przyjmie uczniów na praktyczna naukę zawodu w zawodzie sprzedawca i piekarz.

 

"AUTOKOMPLET" Zygmunt Fajkis przy ul. Góreckiej w Skoczowie, przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik.

 

 FUHP  Marian  Chrapek  w Górkach Wielkich przy ul. Spacerowej 8, przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu w zawodach: blacharz samochodowy, lakiernik, sprzedawca.

 

Zakład Handlowy Sklep TV i AGD Andrzej Biegun przy ul. Mickiewicza 4 w Skoczowie przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu w zawodzie sprzedawca.

 

Zakład rzemieślniczy - Blacharstwo Budowlane przyjmie uczniów do nauki zawodu blacharz-dekarz.Kontakt: Andrzej Moskała, Simoradz 89. Tel. 504-206-495

 

GS "Samopomoc Chłopska" w Brennej, przyjmie uczniów na praktyczna naukę zawodu w zawodziesprzedawca, piekarz i cukiernik.

 

W sprawie PRAKTYK proszę kontaktować się

z Kierownikiem szkolenia praktycznego

panią Ewą Wilczyńską

Kontakt pod nr telefonu: 33 479 22 25 wew. 106

e-mail: praktyki@zstio-skoczow.pl

 

 « wstecz