Absolwenci - klasa 3W, rok ukończenia - 2002

 

1.      Chmiel Elżbieta
2.      Chmiel Łukasz
3.      Ciemała Grzegorz
4.      Finer Artur
5.      Frask Krzysztof
6.      Gap Tomasz
7.      Gomola Anna
8.      Juranek Patryk
9.      Kowalec Ewa
10.    Kozioł Gabriela
11.    Krypczyk Grzegorz
12.    Kujawa Rafał
13.    Kupczak Aleksander
14.    Lach Sylwia
15.    Laskowska Ewelina
16.    Luks Ewelina
17.    Mendroch Robert
18.    Olszar Tadeusz
19.    Orłowski Marian
20.    Pietrzyk Dominika
21.    Smołka Marcin
22.    Staniek Krystian
23.    Szkorupa Marzena
24.    Śliż Jarosław
25.    Wiśniowicz Tomasz

 

 « wstecz