ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLEGO 2011/12

Dodano: 2011-09-01

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLEGO 2011/12

My, żacy klasy pierwszej liceum w Skoczowie,w obecności naszych nauczycieli, koleżanek i kolegów
ślubujemy uroczyście:
- stawianym nam wymaganiom sprostać;
- na drugie śniadanie- obok książek i zeszytów- optymizm ze szczyptą humoru przynosić;
- w nauczycielu człowieka widzieć i zbyt często jego cierpliwości na próbę nie wystawiać;
- mury tej szkoły z gruntowną wiedzą i umiejętnościami godnymi młodego człowieka opuścić;
- po czterech stronach świata chwałę swojego liceum rozgłaszać
Powyższym ślubowaniem z dniem 1 września naukę w murach naszego liceum rozpoczęło ponad 80 pierwszoklasistów.
Na początku akademii rozpoczynającej rok szkolny 2011/12 Dyrekcję, Grono Pedagogiczne oraz wszystkich zebranych uczniów przywitali Klaudia i Kamil z klasy IIc. Szczególne słowa skierowali do uczniów klas pierwszych zapewniając o życzliwym przyjęciu w grono braci uczniowskiej. Zwrócili się również do uczniów klas trzecich, którzy w tym roku przystępują do matury. Dla zebranych krótki układ taneczny zaprezentowały Nikolina , Mariola i Kinga. Następnie prowadzący poprosili o zabranie głosu Pana Dyrektora Tadeusza Gasia, który przywitał zebranych i przedstawił nowych nauczycieli oraz wychowawców klas pierwszych. Oficjalnego rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego dokonali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Iza i Wojtek przecinając uroczyście wstęgę z napisem 2011/2012
Kończąc uroczystość Klaudia i Kamil życzyli uczniom wiele radości płynącej z obcowania z nauką, dobrych ocen i samych szczęśliwych dni w murach naszej szkoły.
 « wstecz