I spotkanie członków szkolnego koła SIMP

Dodano: 2016-04-08

I spotkanie członków szkolnego koła SIMP

W środę 6 kwietnia 2016 r. odbyło się w ZSTiO w Skoczowie pierwsze spotkanie członków szkolnego koła SIMP. W pierwszym zebraniu uczestniczyło 22 uczniów naszej szkoły z klas 3TE, 4TE i 3TS, kształcących się na kierunkach technik elektronik oraz technik pojazdów samochodowych. Szkołę reprezentował na zebraniu pan mgr inż. Wacław Kasperczyk. Ze strony Stowarzyszenia zebranie zaszczycili swą obecnością pan Lesław Kmiecik – prezes Zarządu Oddziału SIMP w Gliwicach oraz pan mgr Tomasz Sienkiewicz. W trakcie spotkania dokonano wyboru władz szkolnego koła. Po przeprowadzeniu głosowania pierwszym przewodniczącym koła SIMP przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie został Marek Białoń z klasy 4TE, a jego zastępcami Łukasz Zając i Grzegorz Morkisz również z klasy 4TE.

Nazwa SIMP pochodzi od ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – instytucji, która powstała w 1926 r. i zrzesza ponad 10000 inżynierów i techników mechaników. SIMP działa, m.in w takich obszarach, jak: automatyzacja i robotyzacja, eksploatacja maszyn, urządzeń i aparatury, informatyka, inżynieria materiałowa,  projektowanie: maszyn, urządzeń, procesów technologicznych, procesów wytwarzania. Obejmuje również zarządzanie środowiskiem, a także inne nowatorskie dyscypliny nauki i wiedzy z zakresu mechaniki: pompy ciepła, wykorzystanie paliw i energii we wszystkich ich postaciach, mechatronikę i nanotechnologię.

Do podstawowych celów statutowych SIMP należą:

 • działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy,
 • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
 • reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
 • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 • troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej, dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska naturalnego, racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających,
 • propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej,
 •  udzielanie pomocy młodym inżynierom i technikom oraz seniorom Stowarzyszenia,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 • działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie obywateli i instytucji w zakresie ochrony ich praw konsumenckich,
 • propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.


« wstecz