Wyniki konkursu

Dodano: 2016-05-05

Wyniki konkursu

Agencja Narodowa zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach programu Erasmus+, Akcja 1- „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe” i ogłosiła 29 kwietnia wyniki konkursu. 

Do konkursu zostało zgłoszonych 781 projektów ze szkół całego kraju, a wśród nich wniosek złożył również jak co roku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie. Po długiej analizie trwającej 3 miesiące, 215 projektów otrzymało wymaganą liczbę punktów i zostało zatwierdzonych do realizacji. Wśród nich znalazł się również projekt ZSTiO w Skoczowie, opracowany przez panią Karinę Rusok-Stanisławską. Jest to kolejny sukces naszej szkoły w tej dziedzinie oraz docenienie pracy włożonej w pisanie projektu. Przyznana wartość dofinansowania to - 90780,00 EURO.

Dokument zawierający wyniki konkursu jest dostępny pod adresem: http://erasmusplus.org.pl/wyniki-konkursu-wnioskow-zlozonych-w-ramach-akcji-1-vet-2016/

Nasza szkoła od 2012 roku bierze udział w konkursie organizowanym przez Agencję Narodową, aby przez pozyskane środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej umożliwić wyjazdy naszych uczniów na praktyki zagraniczne. Dotychczas udało się nam pozyskać środki na trzy projekty. Pierwszy projekt został zrealizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, a kolejne dwa w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 „Mobilność uczniów”. W ramach dwóch pierwszych projektów uczniowie kształcący się na kierunku technik pojazdów samochodowych wyjechali na 4 tygodniowe praktyki do Ubedy w Hiszpanii, a następnie do Sewilli. Obecnie jest realizowany trzeci projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy - External vocational training as the way to success in European employment market”, w którym weźmie udział 36 uczniów technikum pojazdów samochodowych i technikum elektronicznego. Odbędą oni miesięczne staże w Sewilli na przełomie 2016 i 2017 roku.

Tegoroczny projekt „Staże zagraniczne przyszłych techników- nowe doświadczenie szansą na sukces zawodowy”, opracowany we współpracy z włoską firmą Sistema Turismo, będącą akredytowanym centrum szkoleniowym, jest skierowany do uczniów kształcących się na kierunku fototechnik i technik handlowiec. Projekt daje szansę wyjazdu 32 uczniom (20 fototechnikom i 12 handlowcom), którzy nie byli ujęci w dotychczasowych projektach, na 4 tygodniowe praktyki zagraniczne do Rimini we Włoszech w dwóch terminach- w lutym oraz na przełomie października i listopada 2017 roku.

Podczas opracowywania projektu za główny cel przyjęto umożliwienie uczniom technikum uzyskania kompetencji zawodowych zgodnych ze standardami UE oraz językowych, prowadzących do podniesienia umiejętności społecznych i osobistych oraz dalszego rozwoju zawodowego. Projekt jest jednocześnie związany z przyjętymi strategiami rozwoju, które kładą nacisk na aspekt mobilności wśród młodzieży i nabywanie przez placówki edukacyjne wymiaru europejskiego. W związku z faktem, iż młody człowiek po ukończeniu szkoły wchodzi na rynek pracy, na którym wymagane jest od niego duże doświadczenie i kreatywność, opracowany projekt jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia kształcenia praktycznego w okresie nauki szkolnej oraz wykorzystania funduszy unijnych na działalność edukacyjną. Projekt umożliwi uczniom zetknięcie się z rzeczywistymi warunkami rynkowymi panującymi we włoskich firmach handlowych i fotograficznych, co przełoży się na nowe doświadczenie zawodowe.

Dla przyszłych handlowców i fototechników ważny jest kontakt z klientem, a planowany staż daje dodatkowo możliwość komunikacji z obcojęzycznym klientem, co przyczyni się do obniżenia bariery językowej, szybkiego nabywania umiejętności komunikacyjnych oraz udoskonalenia znajomości specjalistycznego języka zawodowego. Zdobyte przez uczniów kompetencje zostaną potwierdzone poprzez uzyskanie „edukacyjnego paszportu europejskiego” Europass Mobilność, na którym będą wyszczególnione korzyści zawodowe i dodatkowe rezultaty, osiągnięte przez uczestników, a dzięki Europejskiemu Systemowi Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym ECVET wiedza i umiejętności zdobyte za granicą zostaną uznane międzynarodowo. Przyczyni się to do wyrównania szans polskich techników na europejskim rynku pracy. Uczestnicy otrzymają również od organizacji przyjmującej ocenę stażu,  certyfikat potwierdzający odbycie stażu zawodowego oraz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności językowe.« wstecz