XV Międzynarodowy Konkurs „Sprawny w zawodzie technik elektronik” w ZSTiO w Skoczowie

Dodano: 2016-05-20

XV Międzynarodowy Konkurs „Sprawny w zawodzie technik elektronik”  w ZSTiO w Skoczowie

W dniu 18 maja 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie odbył się XV Międzynarodowy Konkurs „Sprawny w zawodzie technik elektronik”, w którym uczestniczyli uczniowie drugich klas średnich szkół technicznych z czeskiego Trzyńca i słowackiej Czadcy oraz uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych Elektronicznych i Mechanicznych z Bielska-Białej i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie. Konkurs odbył się dzięki sponsorom, którymi byli: Powiat w Cieszynie i Stowarzyszenie „WRZOS” przy ZSTiO w Skoczowie.

            Zasadniczym celem Konkursu było propagowanie wiedzy technicznej  z elektroniki, jak również rozwijanie współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami technicznymi regionu cieszyńskiego z Czech i Słowacji.

            Uczestnicy konkursu rywalizowali w zakresie opanowania widomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych. W etapie teoretycznym uczniowie rozwiązywali test, składający się z trzydziestu pytań z elektroniki, opracowanych w języku angielskim. W etapie praktycznym zawodnicy mieli za zadanie zlutowanie i uruchomianie profesjonalnego układu elektronicznego, który oceniany był przez członków komisji, składającej się z opiekunów, biorących udział w Konkursie. Kryteria oceniania dotyczyły jakości lutowania, estetyki wykonania, umiejętności posługiwania się przyrządami, utrzymania porządku na stanowisku pracy oraz funkcjonalności działania wykonanego układu.

            Zwycięzcą Konkursu został Adam Stasiak uczeń klasy drugiej Technikum Elektronicznego z ZSEEiM z Bielska-Białej.  Drugą lokatę zajął również uczeń ZSEEiM z Bielska-Białej Dominik Ślęczka. Na trzecim miejscu uplasował się Robert Dziadek z ZSTiO w Skoczowie.

            Konkurs przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze, a uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia i umiejętności zawodowe.

            Organizatorami konkursu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych branży elektronicznej pani mgr inż. Aleksandra Gandzel i pan mgr inż. Wacław Kasperczyk, którzy przygotowali konkurs dzięki wsparciu ze strony Stowarzyszenia „WRZOS”. Podziękowania należą się również Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, która udostępniła pomieszczenia i niezbędny sprzęt laboratoryjny oraz prowadzącym Konkurs paniom pedagog Sylwii Motylewskiej i Barbarze Grzegorz.« wstecz