Zajęcia warsztatowe „Gdy życie traci smak”

Dodano: 2016-06-11

Zajęcia warsztatowe  „Gdy życie traci smak”

W dniu 7.06.2016 r. klasa 2TFH brała udział  w zajęciach pt. „Gdy życie traci smak” organizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Skoczowie. Warsztaty prowadzone były przez pracowników poradni: p.  mgr Martę Jonderko – psycholog i p.  mgr Joannę Śliwkę – psycholog.

Celem akcji  miała być prewencja zaburzeń emocjonalnych młodzieży poprzez zwiększenie świadomości problemów, z jakimi borykają się młodzi ludzie, uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz takich sposobów funkcjonowania emocjonalno – społecznego, które będą sprzyjały utrzymaniu zdrowia psychicznego.« wstecz