Ramowe porozumienie o współpracy partnerskiej

Dodano: 2016-06-13

Ramowe porozumienie o współpracy partnerskiej

W środę, 8 czerwca 2016 r. nasz Zespół Szkół gościł przedstawicieli szkół partnerskich, którzy przyjechali do Skoczowa, aby zawrzeć kolejne porozumienie o współpracy i podpisać ramową umowę o działaniach partnerskich na przyszły rok szkolny. Było to już piętnaste spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedstawiciele samorządów uczniowskich.

Współpracujące szkoły tworzą: Stredná odborná škola technická ze słowackiej Czadcy, Střední odborná škola z czeskiego Frýdka-Místka i Střední odborná škola Třineckých železáren z Trzyńca oraz z polskiej strony Zespół Szkół im. Jana Pawła II ze Zdzieszowic i nasz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ze Skoczowa.

Współpracujące szkoły zobowiązały się do zorganizowania w roku szkolnym 2016/2017 następujących imprez: turnieju szachowego, turnieju piłki siatkowej chłopców, giełdy transportowej, konkursu matematycznego sudoku, konkursu języka angielskiego, międzynarodowych igrzysk rzemiosła oraz zawodowego konkursu dla elektroników.

Spotkanie w naszej szkole przebiegało w dwóch panelach dyskusyjno – integracyjnych. Jeden tworzyli nauczyciele i dyrektorzy, a drugi uczniowie, reprezentujący samorządy swoich szkół. Grupę dyrektorów tworzyli: pani Małgorzata Nogalska ze Zdzieszowic, pan  František Kajánek z Czadcy, pan Pavel Řezníček z Frýdka-Místka, pan Aleš Adamus z Trzyńca oraz dyrekcja naszej szkoły w osobach pana dyrektora Tadeusza Gasia i pani wicedyrektor Beaty Kiecoń-Cieńciały. 

Po dyskusji w szkole i wypracowaniu form porozumienia w ramach partnerstwa, uczestnicy spotkania udali się na integracyjną wycieczkę. Gościli u znanego skoczowskiego rusznikarza, pana Czesława Kanafka, który słynie z wyrobu replik historycznych armat i broni czarnoprochowej. Tam wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli wystawę historycznej broni artyleryjskiej, a nawet mogli wystrzelić z jednej z armat.

Po „bojowych” emocjach wszyscy z przyjemnością udali się na regionalny obiad do Karczmy pod strzechom w Górkach Wielkich. Kulinarny akcent w bardzo miły i smaczny sposób zakończył partnerskie spotkanie w Skoczowie.

W przyszłym roku podpisywanie porozumienia o współpracy partnerskiej odbędzie się w Zdzieszowicach. Do zobaczenia!« wstecz