Regionalny Trójkąt Weimarski

Dodano: 2012-09-07

Regionalny Trójkąt Weimarski

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między Województwem Śląskim, Północną Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas de Calais we Francji, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę trzech regionów. Powstał więc pomysł Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, który umożliwia młodym ludziom poznanie rówieśników z krajów Trójkąta, wymianę doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego pokolenia, które będzie decydować o przyszłości wspólnej Europy.

W każdym Szczycie biorą udział 15-osobowe grupy młodych ludzi – w wieku od 17 do 23 lat z Francji, Niemiec i Polski. Owi młodzi ludzie mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności i są zainteresowani problematyką europejską. Wśród nich znalazła się uczennica naszego Liceum – Julia Kopyciok z klasy 3 B.

Podczas Szczytu, który w tym roku był od 15 do 21 lipca pod hasłem „Europa w obliczu kryzysu; więcej rygoru czy solidarności?”, organizowane były warsztaty integracyjne i animacje językowe, debaty z politykami i innymi zaproszonymi ekspertami oraz gośćmi, które odbywały się w Sali Redutowej w Kamienicy „Pod Orłem” w Bielsku-Białej.

Stronę polską na tegorocznym szczycie reprezentowali: Jan Olbrycht – eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego i Jerzy Gorzelik – członek Zarządu Województwa Śląskiego. Ze strony niemieckiej Angelica Schwall-Düren – Minister Kraju Związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii do Spraw Federalnych, Europy i Mediów oraz z Francji pani Majdouline Sbai – wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais.

Przed każdym z zaplanowanych spotkań omawiano na warsztatach podejmowany temat debaty – istotny element integracji. Obok warsztatów i debat pojawiła się też możliwość poznania bliżej regionu, szczególnie dla osób pochodzących z Katowic i okolic oraz z zagranicy.

Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z największymi bielskimi organizacjami pozarządowymi (w przypadku Julii było to Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki) i zwiedzić zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu. Wieczorami znajdowano czas na luźniejsze punkty programu, jak np. kręgle lub wspólne posiłki, podczas których goście z Niemiec i Francji mogli posmakować polskiej kuchni. Największy zachwyt wzbudziły tradycyjne polskie pierogi.

Jednym z ważniejszych punktów programu był udział w uroczystościach podpisania nowego porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Regionem Nord-Pas de Calais (Francja) w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach oraz podsumowująca debata, nosząca tytuł „Jaki model i jakie wartości dla Europy jutra; więcej rygoru, czy solidarności w dobie kryzysu?” z przedstawicielami trzech regionów, która zakończyła kolejne spotkanie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.

Ostatniego dnia, po imprezie pożegnalnej i ewaluacji Szczytu, niemal wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że za rok wezmą udział w XIII Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, który odbędzie się w Niemczech.« wstecz