Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja programu stypendialnego

Dodano: 2012-09-28

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku -  IV edycja programu stypendialnego

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku -  IV edycja programu stypendialnego

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.

Termin składania wniosków: do 5 listopada 2012 r.

W załącznikach (poniżej) znajdują się  podstawowe informacje związane z zasadami ubiegania się o stypendium.

Informacje

Regulamin

Pytania

 « wstecz