Konkurs „Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej"

Dodano: 2012-10-05

Konkurs „Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej"

STAROSTA CIESZYŃSKI

Ogłasza I edycję konkursu

Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego

pod hasłem:

„Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej”

 

Konkurs polega na utworzeniu przez Uczestników w Interaktywnym planie powiatu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego baz danych różnorodnych obiektów położonych na obszarze Ziemi Cieszyńskiej (w granicach administracyjnych powiatu cieszyńskiego), stanowiących ciekawe i warte polecenia miejsca, będące dziedzictwem historycznym, kulturowym lub przyrodniczym. Sposób przygotowania oraz zasilenia systemu bazami danych stanowiącymi prace konkursowe opisany jest w Regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce "Konkurs". Dla laureatów konkursu zostaną ufundowane nagrody.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

-           przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą poczty elektronicznej na adres sip@powiat.cieszyn.pl (wzór jest dostępny na stronie http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Konkurs”) oraz przekazanie na adres Organizatora tj. Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

-           rejestracja indywidualnego konta w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego wraz z podaniem adresu mailowego identycznego z adresem, z którego wysłany został przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszone do Konkursu bazy danych muszą spełniać następujące warunki:

-           przedstawiać obiekty leżące na obszarze powiatu cieszyńskiego,

-           zostać wprowadzone do Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego przez Uczestnika i znajdować się na udostępnionej warstwie,

-           odpowiadać tematyce Konkursu.

Konkurs trwa od 1 października do 31 października 2012r. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod adresem mailowym http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Konkurs”.

Dla laureatów Konkursu zostaną ufundowane nagrody. Termin ogłoszenia wyników Konkursu zostanie opublikowany na stronie http://sip.powiat.cieszyn.pl w zakładce „Konkurs”. Uczestnicy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o jego wynikach za pomocą poczty elektronicznej.

Serdecznie zapraszam do udziału.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu są: w sprawach organizacyjnych Pani Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru tel. 33 4777405, e-mail h.balys@powiat.cieszyn.pl., w sprawach informatycznych Pan Tomasz Gołębiowski Główny specjalista do spraw SIP tel 33 4777450 e-mail t.golebiowski@powiat.cieszyn.pl.« wstecz