Honorowe oddawanie krwi

Dodano: 2018-04-10

Honorowe oddawanie krwi

27 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic – Panią Aliną Ratajczak. Tematem spotkania była honorowe oddawanie krwi. Podczas 45 minutowej prelekcji młodzież klas czwartych i trzecich została zapoznana  z zasadami funkcjonowania krwiodawstwa w Polsce. Poznano procedurę i zasadność oddawania krwi, a także możliwości rejestracji jako potencjalny niespokrewniony dawca szpiku kostnego. Prelegentka przypomniała, iż krew jest najcenniejszą tkanką, której pozyskanie jest możliwe wyłącznie poprzez ofiarowanie jej przez drugiego człowieka. Po prelekcji uczniowie obejrzeli krótki film promujący dawstwo krwi. Na zakończenie został przeprowadzony konkurs z nagrodami.

Prelekcja poprzedzała XVIII akcję krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egzamin z życia”, która  odbyła się 5 kwietnia na rynku w Cieszynie. W akcji wzięli udział uczniowie z 12 szkół ponadgimnazjalnych, w tym także z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ze Skoczowa z klas 2TH, 2TS, 3A, 3TF, 3TS, 4TF i 4TH. Organizatorem był Oddział PCK w Cieszynie przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa z Katowic. Honorowy patronat objęli Starosta Powiatu Cieszyńskiego i Burmistrz Miasta Cieszyna. Obsługę medialną sprawowali: „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Radio Bielsko” i portal internetowy „OX.PL”. Z grupy 217 osób, które zgłosiły się do akcji, krew mogło oddać 135 uczniów, co pozwoliło uzyskać prawie 61 litrów krwi. Każdy krwiodawca otrzymał kilka czekolad, pamiątkową koszulkę, nagrodę, list gratulacyjny, ciepły posiłek i kupony rabatowe partnerów akcji.

 « wstecz