Twórczość Młodych Techników – Prezentacje 2018

Dodano: 2018-04-16

Twórczość Młodych Techników – Prezentacje 2018

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie odbył się dwunasty Powiatowy Przegląd Projektów Zawodowych „TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH TECHNIKÓW” PREZENTACJE 2018. Celem spotkania był pokaz projektów zawodowych, przygotowanych przez uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych powiatu cieszyńskiego. Prezentacje służyły także poszerzeniu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz doskonaleniu sztuki autoprezentacji przyszłych absolwentów szkół technicznych. Zaproszenie na przyjazd do Skoczowa przyjęli przedstawiciele siedmiu szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego, które kształcą młodzież w zawodzie technik. Byli więc uczniowie: Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie, Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu, Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pani Wioletta Lanc, przedstawiciel Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, pani Angelika Kowal, reprezentująca dział personalny przedsiębiorstwa EATON Automotive System z Bielska-Białej (tzw. head hunter), pani Monika Biegun, prodziekan Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu przedstawiciel zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Skoczowie, pan Jacek Nowakowski, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej, pan Jacek Rysiński prodziekan ds. studenckich ATH, pani Ewa Wilczyńska, organizator przeglądu i prezes Stowarzyszenia WRZOS oraz pan Tadeusz Gaś, gospodarz prezentacji i dyrektor ZSTiO w Skoczowie. Otwarcia przeglądu dokonał pan dyrektor Tadeusz Gaś, który przywitał gości oraz młodzież słowami, podkreślającymi rangę szkolnictwa zawodowego w kształceniu umiejętności i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych przez przyszłych młodych techników. Dzięki edukacyjnej misji szkół technicznych młodzież może rozwijać różnorodne pasje zawodowe i zainteresowania, które owocują w przyszłej karierze zawodowej. Uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodach: technik organizacji reklamy, technik elektronik, fototechnik i technik pojazdów samochodowych, przedstawili gościom wykonane przez siebie prace i projekty edukacyjne. Wśród prac były: wyremontowany i przygotowany do jazdy motokrosowej motocykl Suzuki RMZ 450, program do sterowania elementami wykonawczymi za pomocą smartfona, album z koncepcyjnymi postnowoczesnymi fotografiami portretowymi oraz pokaz muralu graficznego, który został wykonany przez uczniów w sali polonistycznej. Młodzi technicy budownictwa z ZSB w Cieszynie omówili wykonanie remontu sali w budynku Stowarzyszenia „Kontakt” w Cieszynie, a technicy geodeci zaprezentowali film instruktażowy jak wykonać prawidłowe „tyczenie budynku”. Technicy elektrycy, mechanicy, mechatronicy, technicy urządzeń i systemów energii odnawialnej oraz technicy chłodnictwa i klimatyzacji z ZST w Cieszynie przedstawili: model wykorzystujący platformę programistyczną Arduino, linię produkcyjną LEGO, model pompy wiatrowej i prezentację o działaniu pompy ciepła oraz robota „Skarabeusza”. Technicy żywienia i usług gastronomicznych z ZSE-G w Cieszynie przedstawili profilaktyczną prezentację o cukrze w naszym pożywieniu, technicy obsługi turystycznej omówili działanie symulacyjnego biura podróży i zabrali uczestników spotkania „W jeden dzień dookoła świata”, grupa techników organizacji reklamy podzieliła się informacjami na temat specyfiki swojego zawodu, technicy ekonomiści przedstawili interesujący wykład o kryptowalutach. Technicy informatycy z Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu zadziwili wszystkich pomysłami na obróbkę zdjęć w programie Photoshop, a przyszli technicy mechanicy omówili organizację kuligów konnych, które sami prowadzą. Przyszli technicy logistycy, uczniowie Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego, przedstawili schemat opracowania trasy przewozowej i środków transportu z wykorzystaniem programu e-mapa. Ich koledzy z klasy informatycznej pokazali możliwości programowania z użyciem platformy komputerowej Raspberry Pi. Tło dla prezentacji stanowił zielony projekt ogrodu, który przygotowała uczennica z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu, przyszły technik architektury krajobrazu. Technicy rolnicy opowiedzieli o gazdowaniu pod Beskidami, a technolodzy żywienia i gospodarstwa domowego poczęstowali uczestników włoskimi daniami: risotto z krewetkami i deserem pana cotta. Wszystkie prace prezentowane przez młodzież pokazały zebranym gościom, jaką wiedzę i szerokie umiejętności daje szkoła typu zawodowego. Młodzi ludzie opowiadali o swoich pracach z entuzjazmem i zaangażowaniem, które zostało dodatkowo nagrodzone przez przedstawiciela firmy EATON ciekawym upominkiem. Tegoroczne, dwunaste prezentacje zgromadziły 23 projekty zawodowe, które przygotowywało 40 uczniów, przyszłych techników, reprezentujących 20 różnorodnych zawodów, kształconych w powiecie cieszyńskim. W czasie przerwy młodzież miała okazję porozmawiać na temat swojej przyszłości zawodowej. Zaproszeni goście wymienili poglądy na temat szkolnictwa zawodowego i jego ważnej roli w kształceniu przyszłych specjalistów. Wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody i upominki, które zostały ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie oraz Urząd Miasta i Gminy Skoczów. Natomiast słodki poczęstunek dla uczestników prezentacji sfinansowali: Cukiernia DUŚ w Skoczowie, Piekarnia KTW w Skoczowie, Haneczka Cukiernia Fijałkowscy i Piekarnia GS Brenna. Na koniec prezentacji pani Ewa Wilczyńska, główny organizator przeglądu i prezes Stowarzyszenia WRZOS, które działa w skoczowskiej szkole na rzecz rozwoju oświatowego, kulturalnego i sportowego dzieci i młodzieży, podkreśliła, że prezentacje prac młodzieży nie są konkursem i nie służą rywalizacji, ale doskonaleniu uczniowskiej autoprezentacji i pogłębianiu umiejętności zawodowych. Wszyscy zgromadzeni goście potwierdzili, że jest to program, który należy rozwijać nadal, a spotkania w skoczowskim ZSTiO, przy ulicy Góreckiej 65, są znakomitym forum wymiany pomysłów i projektów technicznych.

« wstecz