Uroczystość PRYMUS 2019

Dodano: 2019-03-29

Uroczystość PRYMUS 2019

W dniu 28.03.2018 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie po raz dwudziesty odbyła się Uroczystość Prymus, czyli spotkanie z uczniami osiągającymi najlepsze wyniki w nauce. Podczas uroczystości nagrodzono również uczniów wyróżniających się w życiu szkoły, którzy w minionym roku kalendarzowym osiągnęli sukcesy w konkursach zawodowych i przedmiotowych o randze powiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz w różnorodnych zawodach sportowych.

W uroczystości uczestniczyli wyróżnieni uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, nauczyciele, pracodawcy oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Agata Franek starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, Janina Żagan wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego, Stanisław Kubicius przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Danuta Łabaj przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Powiatu Cieszyńskiego, Andrzej Bubnicki wiceburmistrz miasta Skoczowa, Aldona Setnicka przewodnicząca Rady Rodziców ZSTiO w Skoczowie oraz dyrektorzy gimnazjów i szkół podstawowych, których absolwentami byli nagradzani prymusi. Gospodarzami spotkania była dyrekcja ZSTiO, w osobach Beaty Kiecoń-Cieńciały i Tadeusza Gasia.

Dyrektor, w przemówieniu powitalnym podkreślił rangę edukacji zawodowej w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego, poruszył kwestię motywowania uczniów do nauki w aspekcie wyposażona szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Przedstawił gościom prezentację, która składała się ze zdjęć z organizacji zajęć dydaktycznych w nowych pracowniach zawodowych, które zostały otwarte w ZSTiO w minionym roku.

Po przemówieniu dyrektora Tadeusza Gasia, rozpoczęła się główna część uroczystości - nagradzanie prymusów. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie z każdego typu szkoły, wchodzącej w skład ZSTiO, czyli z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.  Dodatkowo burmistrz Skoczowa ufundował albumy, które otrzymali wyróżnieni uczniowie, wręczył je obecny na uroczystości zastępca burmistrza, pan Andrzej Bubnicki.

Grupę prymusów stanowili: Jagoda Dawidczyk, Szymon Madecki, Karolina Haratyk, Natalia Kuczera, Paweł Pałka, Krzysztof Szworc, Adam Moskała, Kamil Greń, Łukasz Sodowski i Paulina Biernat.

W gronie uczniów nagrodzonych za osiągnięcia naukowe, techniczne i sportowe znaleźli się: Dominik Kohut, Mikołaj Waleczek, Kamila Garczarczyk, Oskar Kotuszyński, Izabela Olma, Jakub Pietrasina, Bartosz Mleczko, Jagoda Dawidczyk, Kacper Górski, Jakub Ferfecki, Tomasz Golik, Maciej Bartek, Mariusz Setnicki, Marcel Nawrat, Marcel Ochmyt i Szymon Moskała.

Zgromadzeni na uroczystości goście, nauczyciele i uczniowie usłyszeli niezwykle miłe słowa, które skierowali do nich pani Janina Żagan, wicestarosta cieszyński i pan Andrzej Bubnicki, zastępca burmistrza Skoczowa. Pani Żagan podziękowała nauczycielom za inspirowanie młodych ludzi do poszukiwania swojej życiowej drogi i realizacji marzeń oraz stawianych sobie celów, a pan Bubnicki życzył uczniom powodzenia, sukcesów szkolnych oraz czerpania satysfakcji z nauki.

Oprawę całej uroczystości stanowił program artystyczny, przygotowany przez uczniów z Technikum pod kierunkiem pani Elżbiety Hutyry, nauczyciela języka. Była to piękna inscenizacja słowno – muzyczna, nosząca tytuł Po prostu miłość.

Całą uroczystość kończył pyszny poczęstunek, przygotowany przez uczniów Branżowej Szkoły I stopnia, pod kierunkiem pani Joanny Gwizdały, nauczyciela przedmiotów zawodowych dla cukierników i piekarzy.

Dwudziesta uroczystość Prymus przebiegła w miłej i podniosłej atmosferze, a goście wyrazili przekonanie, że za rok znów się spotkamy, bo to już tradycja, którą wpisuje się w kalendarze wydarzeń w powiecie cieszyńskim i na którą się czeka.

 « wstecz