Dzień otwarty w ZSTiO w Skoczowie

Dodano: 2019-04-26

Dzień otwarty w ZSTiO w Skoczowie

26 kwietnia 2019 r. ZSTiO w Skoczowie organizował Dzień Otwarty Szkoły. Tego dnia w naszych progach gościli abiturienci szkół podstawowych i gimnazjów, którzy stali przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Nasza szkoła gościła uczniów ze: Skoczowa, Brennej, Dębowca, Drogomyśla, Górek Wielkich, Chybia, Ochab, Pierśćca, Pogórza i Cieszyna. W szkole na powitanie uczniów przygotowano szereg atrakcji. Młodzież zapoznawała się z kierunkami kształcenia, oferowanymi przez naszą szkołę i z bazą dydaktyczną w obu budynkach szkolnych. Uczniowie wizytujący szkołę zwiedzili pracownie zawodowe i klasopracownie przedmiotowe z kierunków: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik elektronik, elektronik, technik handlowiec, sprzedawca, technik organizacji reklamy oraz technik fotografii i multimediów. Zapoznali się również z nową ofertą ze strony liceum, bowiem ZSTiO w nowym roku szkolnym planuje otwarcie klas licealnych o profilach: pożarniczo–ratowniczym, kosmetycznym, humanistycznym i politechnicznym. W świetlicy szkolnej prezentowały się kierunki Branżowej Szkoły I stopnia. Młodzież przygotowała stanowiska, prezentujące zawody: cukiernik, piekarz, fotograf, mechanik samochodowy, elektromechanik, tapicer, instalator sieci sanitarnych i lakiernik. Były one z dużym zainteresowaniem oglądane przez odwiedzających nas gimnazjalistów, którzy mieli także możliwość wypróbowania słodkich wypieków, przygotowanych przez uczniów, reprezentujących zawody cukiernik i piekarz. Ósmoklasiści i gimnazjaliści, wychodząc ze szkoły, obok materiałów informacyjnych i folderów reklamowych, zabierali ze sobą, mamy nadzieję, miłe wrażenia i przekonanie, że warto skorzystać z oferty edukacyjnej ZSTiO w Skoczowie.

« wstecz