Badania lekarskie uczniów kl. I - technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych

Dodano: 2019-08-21

Badania lekarskie uczniów kl. I - technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych

Dotyczy uczniów klas I w zawodach: technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych

W związku z koniecznością przeprowadzenia badań uczniów klas pierwszych, stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019r. poz. 341 i 622), zachodzi konieczność przekazania rodzicom do wypełnienia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia badanego ucznia.

Każdy uczeń przystępując do badania przez lekarza powinien zgłosić się z wypełnionym i podpisanym przez rodziców oświadczeniem dotyczącym stanu zdrowia (w załączeniu).

Ponadto każdy uczeń powinien posiadać oświadczenie rodziców o zgodzie na pobranie krwi z palca w celu oznaczenia poziomu glukozy (w załączeniu). Uczeń musi być na czczo lub przynajmniej dwie godziny od ostatniego posiłku.

Do wypełnienia przez rodziców są 2 ankiety, które należy dostarczyć  w dniu badań ucznia, tj.
26 sierpnia (poniedziałek) w godz. 8.00 - 13.00. Badania będą przeprowadzone w budynku szkoły (parter).« wstecz