Praktyki w Hiszpanii

Dodano: 2019-11-26

Praktyki w Hiszpanii

Zapraszamy

uczniów klas technikum w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz technik elektronik do udziału w projektu Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego  numerze 2019-1-PL01-KA102-062049 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

  • termin realizacji projektu 1.12.2019- 30.11.2020
  • termin wyjazdu do Hiszpanii 4.10.2020 - 31.10.2020

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy.

Osoby koordynujące projekt : Ewa Wilczyńska i Dorota Krajewska

 « wstecz