Do 26 kwietnia br. nauczanie zdalne

Dodano: 2020-04-10

Do 26 kwietnia br. nauczanie zdalne

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 26 kwietnia 2020 r. Ponadto w odniesieniu do szkół prowadzących kształcenie zawodowe doprecyzowano, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zawiesza się staż uczniowski, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.« wstecz