Zakończenie roku szkolnego dla klas IV Technikum

Dodano: 2020-04-23

Zakończenie roku szkolnego dla klas IV Technikum

Drodzy abiturienci.

Jeszcze kilka miesięcy temu, w żadnym scenariuszu mojego życia, nie było miejsca na taką formę uroczystego zakończenia roku szkolnego klas czwartych naszego Technikum. Tym bardziej proszę o przyjęcie moich ostatnich słów skierowanych do Was.

Odpowiedzialne wychowanie to uczenie sztuki życia w realnym świecie i pośród faktycznych wymagań, jakie stawia nam codzienna rzeczywistość. Nauczyciele – pomagają i wspierają. Wskazują na to co w życiu piękne i wartościowe. Kształtują wrażliwość na sztukę bardzo szeroko pojętą. Kształtują wrażliwość młodego człowieka w obcowaniu z nieogarniętym pięknem przyrody, ale i bezwzględnie wskazują na potrzebę aktywnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych, jako doskonałego narzędzia do kształtowania odpowiedzialności za siebie i innych, do prawidłowego współdziałania w zespole. Proszę Was, aby ten ogromny wysiłek wszystkich nauczycieli nie został przez nikogo odrzucony.

Każdy człowiek - a szczególnie młody - posiada również obraz samego siebie odpowiadający pytaniu: "Jaki chciałbym być?": odważny, stanowczy, mądry, opanowany... Pomiędzy tym, jacy jesteśmy a tym, jacy chcemy być jest miejsce na kształtowanie charakteru. Nadszedł właśnie czas, kiedy ten podstawowy etap w waszym życiu zbliża się do końca. Charakter to aktywna i wartościująca postawa człowieka wobec rzeczywistości. Posiadanie charakteru wprowadza porządek w całe ludzkie życie, sprawia, że człowiek jest dobrze zorganizowanym i ale przede wszystkim dobrym człowiekiem.

Wasz sukces - jakim jest niewątpliwie ukończenie Technikum – jest również sukcesem waszych rodziców i opiekunów. Jesteście zobowiązani, aby rodzicom okazywać wdzięczność, bezwarunkową pomoc i szacunek.

Jestem przekonany, że realizacja planów na przyszłość związana z podjęciem pracy, przyniesie Wam nie tylko wiele satysfakcji, ale będzie miała też godny status materialny. Pragnę również z ogromnym naciskiem wskazać Wam potrzebę kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. To jest właściwy poziom wykształcenia, który można osiągnąć w różnych okresach swojego życia, to jest najlepszy punkt odniesienia do budowania swojej przyszłości. 

Drodzy abiturienci – życzę wam spełnienia wszystkich marzeń i powodzenia w życiu osobistym. Nie marnujcie swoich już odkrytych talentów. Rozwijajcie je z pasją, czerpiąc z nich wiele radości i satysfakcji.


Pamiętajcie – ważne jest - kim jestem, ale jeszcze bardziej istotnym jest  – jakim jestem człowiekiem.

dyr. Tadeusz Gaś

 

Od 24.04.2020 r. (piątek) będzie można odbierać świadectwa ukończenia szkoły.

Podczas odbioru świadectwa trzeba okazać:
- dokument tożsamości ze zdjęciem,
- kluczyk od szafki ubraniowej,
- ewentualnie:  wypożyczone książki z biblioteki szkolnej.

Terminy odbioru:

1. 24.04.2020 r.
a) godz. 08.00 - 09.00, kl. 4TES, uczniowie o numerach: 1-10,
b) godz. 09.00 - 10.00, kl. 4TES, uczniowie o numerach: 11-20,
c) godz. 10.00 - 11.00, kl. 4TFH, uczniowie o numerach: 1 - 8,
d) godz. 11.00 - 12.00, kl. 4TFH, uczniowie o numerach: 9 - 17,

2. Świadectwa można również odebrać w terminie późniejszym, od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 - 10.00.

Proszę bezwzględnie zachowywać  wszystkie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczące przebywania w przestrzeni publicznej.

 « wstecz