Zajęcia rewalidacyjne

Dodano: 2020-05-15

Zajęcia rewalidacyjne

Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla młodzieży zajęć rewalidacyjnych w szkole, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem
SARS-CoV-2 rekomenduję:

1. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się tylko dla uczniów, którzy uzyskali akceptację dyrektora szkoły i zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

2. Wszyscy uczestnicy zajęć rewalidacyjnych muszą być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej, tzn. maski i rękawiczki.

3. Nie nosić biżuterii w szkole – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk,

2. Brak wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

3. Informuję opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

5. Informuję, że będzie prowadzony pomiar temperatury ciała uczniów termometrem bezdotykowym. Dlatego też, konieczne jest dostarczenie w przypadku uczniów niepełnoletnich pisemnej zgody opiekunów/rodziców tych uczniów.

6. Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren szkoły.

7. Uczniowie powinni unikać dotykania oczu, nosa i ust.

8. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, specjalnie oznaczonych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach i na korytarzach.

 

dyr. Tadeusz Gaś

 

 

Przydatne instrukcje:

  • mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

  • dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

  • prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

  • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

 « wstecz