Konsultacje dla uczniów - od 1 czerwca 2020 r.

Dodano: 2020-05-26

Konsultacje dla uczniów - od 1 czerwca 2020 r.

UWAGA

W dniach 8 - 12 czerwca b.r. z powodu przeprowadzania egzaminu maturalnego wszystkie konsultacje zostają odwołane, za wyjątkiem konsultacji odbywających się w Bażanowicach oraz konsultacji dla słuchaczy LO dla Dorosłych.

 

1. Konsultacje dla uczniów naszej szkoły mogą odbywać się tylko w terminach określonych w harmonogramie konsultacji.

W przypadku większej ilości uczniów z danej klasy zainteresowanych udziałem w konsultacjach - nauczyciel poprzez system "Wiadomości" - określi dokładną godzinę konsultacji dla danej grupy uczniów. Jeżeli masz pytania czy wątpliwości, skontaktuj się poprzez dziennik internetowy z nauczycielem.
 

W harmonogramie konsultacji zamieszczonym poniżej (link), należy odnaleźć nazwisko nauczyciela oraz znak "X", który wskazuje odpowiednią salę, godzinę i dzień tygodnia, w którym dany nauczyciel wyznaczył konsultacje.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI

 

2. Konsultacje są głównie przeznaczone dla uczniów, którzy otrzymali proponowaną ocenę roczną: nieklasyfikowany, niedostateczny oraz ewentualnie dla uczniów, którzy chcą podwyższyć proponowaną ocenę.

3. Konsultacje są również przeznaczone dla uczniów kl. III Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia, którzy przystępują do egzaminów zawodowych w czerwcu b.r.

4. Uczniowie kl. II i III Technikum w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, od 3 czerwca b.r. będą mieli konsultacje w CKZ w Bażanowicach, przy ul. Cieszyńskiej 11.
Konsultacje będą dotyczyły przedmiotów w zakresie kształcenia zawodowego praktycznego i pomogą w przygotowaniu do egzaminów zawodowych.
Uczniowie są zobowiązani posiadać maseczkę ochronną oraz cienkie rękawice robocze.
Terminy konsultacji są takie same, jak terminy zajęć lekcyjnych wyznaczone w obowiązującym planie lekcji.

 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 podczas prowadzenia konsultacji rekomenduję:

 • Przed wejściem na teren szkoły na specjalnie oznaczonym stoliku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobligowane do skorzystania z niego według zamieszczonej instrukcji.
 • Uczniowie przez cały czas przebywania w budynku szkoły muszą mieć założone maseczki ochronne.
 • Uczniowie mający konsultacje w pracowniach komputerowych, muszą mieć założone rękawiczki ochronne. Przed wejściem do pracowni komputerowej uczniowie są zobowiązani zdezynfekować ręce. Po zakończeniu konsultacji należy zdjąć rękawiczki ochronne i wrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika na odpady, który znajduje się przed wejściem do sali komputerowej.
 • Od 1 czerwca 2020 r. będzie czynna biblioteka szkolna w dniach: poniedziałek, środa, piątek, w godzinach: 09.00 - 12.00.
  W pomieszczeniach biblioteki szkolnej może przebywać tylko jeden uczeń. Proces wypożyczania i oddawania książek będzie uwzględniał obowiązkowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów.
 • Podczas konsultacji w grupie może przebywać do 12 uczniów, należy zachować odstęp min. 1,5 m pomiędzy osobami siedzącymi przy stolikach.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans,
  a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Należy unikać większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu oraz na korytarzach. Po zakończeniu konsultacji bezwzględnie należy przestrzegać zasady utrzymania 2 m. odległości pomiędzy uczniami.
 • Okrycie wierzchnie uczeń powinien mieć cały czas przy sobie, nie korzystamy z szafek ubraniowych.
 • Nie przychodź na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 

dyr. Tadeusz Gaś

 « wstecz