Harmonogram wydawania świadectw szkolnych promocyjnych oraz ukończenia szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Dodano: 2020-06-19

Harmonogram wydawania świadectw szkolnych  promocyjnych oraz ukończenia szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram wydawania świadectw szkolnych
promocyjnych oraz ukończenia szkoły
w roku szkolnym 2019/2020.


   Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie, ustala następujący harmonogram wydawania świadectw szkolnych promocyjnych oraz ukończenia szkoły:

UWAGI:

1. Odbiór świadectw szkolnych promocyjnych w dniu 26.06.2020 r. nie jest obowiązkowy. Świadectwa będzie można odebrać 1.09.2020 r.

2. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia są zobowiązani przed odbiorem świadectwa oddać kartę obiegową. Świadectwa ukończenia szkoły można również odebrać w terminie późniejszym.

3. Uczniowie i absolwenci wchodzący do szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce oraz mieć zakryte usta i nos.

4. Przed szkołą oraz na jej terenie obowiązuje zakaz gromadzenia się. Uczniowie oczekując na wydanie świadectwa zachowują bezpieczną odległość 1,5 metra.

5. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

 « wstecz