Wraca kształcenie praktyczne od 30 listopada 2020 r.

Dodano: 2020-11-26

Wraca kształcenie praktyczne od 30 listopada 2020 r.

Wraca kształcenie praktyczne od 30 listopada 2020 r.

Dyrekcja ZSTiO w Skoczowie informuje, że w najbliższym czasie wchodzą następujące zmiany w zakresie kształcenia zdalnego:

1) Kształcenie zdalne zostaje przedłużone do dnia 3.01.2021 r.


2) Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo - w związku z tym uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia część zajęć zawodowych będą realizować stacjonarnie.

- Klasa 3TESF - w szkole spotyka się w czwartki na przedmiotach zawodowych zgodnie z planem

- Klasa 4TESF - w szkole spotyka się piatki na przedmiotach zawodowych zgodnie z planem

- Klasa 3A zawód elektronik - spotyka się na zajęciach praktycznych w szkole w środę

 

3) Od 30 listopada 2020 r. pracownicy młodociani z Branżowej Szkoły I stopnia mogą już odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Szczegóły:
Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Dyrekcja

 Tatiana Urbańska-Gruca

Beata Grabarczyk

 


« wstecz