Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 

EDU Plus 2020/2021

 

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.

I Oddział Katowice

40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 11

tel./fax 32 350-88-90, 32 350-80-00

 

Informacja o polisie dla EDU Plus - ZSTiO w Skoczowie

Wyciąg z ogólnych warunków umowy

Postanowienia dodatkowe

Ogólne warunki umowy

Druk zgłoszenia roszczenia

Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych

 

 

Opiekunowie polisy:
Maria Jermak
Jarosław Pająk
tel: 33 8187909;
tel kom: 502750344
mail:  jaroslaw.pajak@gmail.com
biuro: 43-300 Bielsko-Biała, ul 1Maja 18 a (I piętro)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „EDU Plus” są dostępne w sekretariacie szkoły, u opiekunów polisy oraz na stronie internetowej szkoły.

  « wstecz