Deklaracje maturalne

1. Wejdź na stronę: http://maturzysta.vulcan.pl

2. Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11). Podczas wypełniania formularza deklaracji w pliku PDF nie jest stosowana żadna kontrola poprawności danych.

3. Etapy wypełnienia deklaracji: 

wybierz rodzaj deklaracji

wypełnij formularz i zaakceptuj wprowadzone dane (np. Kowalski – dobrze, KOWALSKI – źle)

plik PDF zapisz na dysku, nazwij plik swoim nazwiskiem i imieniem

wydrukuj wypełniony formularz deklaracji i podpisz go w dwóch miejscach

Dane do formularza.

 Technikum

         identyfikator szkoły: 240310- A132U,

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

         identyfikator szkoły: 240310- A115T

Liceum Ogólnokształcące

         identyfikator szkoły: 240310- A114Y

    

          podaj Twój prawidłowy numer w dzienniku lekcyjnym                

 

4. Do 30 września należy papierowy wydruk deklaracji wraz z zapisanym plikiem PDF

na płycie CD/DVD lub przy użyciu urządzenia z pamięcią flash

(np. pendrive), dostarczyć osobiście dyr. T. Gasiowi.

5. Wydrukuj kopię deklaracji oraz zachowaj w archiwum plik PDF.

6. Do 7 lutego 2018 r. będzie można dokonać zmian w oddanej deklaracji (np. wybór przedmiotów).« wstecz