Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 

EDU Plus 2018/2019

 

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.

I Oddział Katowice

40-008 Katowice, ul. Warszawska 58

tel./fax 32 350-88-90, 32 350-80-00

 

Informacja o polisie dla EDU Plus - ZSTiO w Skoczowie

Wyciąg z ogólnych warunków umowy

Ogólne warunki umowy

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

 

 

Opiekunowie polisy:
Maria Jermak
Jarosław Pająk
tel: 33 8187909;
tel kom: 502 750344
mail:  jaroslaw.pajak@gmail.com
biuro: 43-300 Bielsko-Biała, ul 1Maja 18 a (III piętro)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „EDU Plus” są dostępne w Sekretariacie Szkoły, u opiekunów polisy oraz na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie uprawiający sport w klubach sportowych pozaszkolnych, mogą być objęci ubezpieczeniem EDU Plus podczas zajęć związanych z przynależnością do tych klubów za dodatkową składkę w wysokości 12 złotych

      

*informujemy, że możecie Państwo korzystać ze zniżek na inne ubezpieczenia:   majątkowe (dom, mieszkanie, samochód, biznes, budowlane) i osobowe (NNW, ubezpieczenia podróżne, itd.)« wstecz