Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji – rok szkolny 2021/2022

 

NABÓR ELEKTRONICZNY

Zaloguj się na: slaskie.edu.com.pl i wybierz "Zgłoś kandydaturę". Postępuj dalej zgodnie z instrukcją.

Wniosek należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru w formie tradycyjnej (papierowej).

Wniosek w formie elektronicznej (tylko dla kandydatów, których rodzice posiadają "Profil zaufany" - podpis elektroniczny) po podpisaniu przez "Profil zaufany", jest przesyłany automatycznie do szkoły pierwszego wyboru i nie wymaga złożenia w szkole. 

WAŻNE:
1. Składając wniosek w formie papierowej należy wybrać przycisk "Drukuj wniosek".

2. Składając wniosek w formie elektronicznej należy wybrać przycisk "Złóż wniosek". Wniosek elektroniczny pobrany w formie PDF ma w tytule dopisek "E-WNIOSEK" i nie nadaje się do wydruku celem złożenia go w szkole pierwszego wyboru.


Kontakt:   tel.: 785 916 042    e-mail: sekretariat@zstio-skoczow.pl

____________________________________________________________________________

Technikum 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 

I Liceum Ogólnokształcące    TEST SPRAWNOŚCIOWY (klasa sportowa)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Branżowa Szkoła II stopnia

Szkoła Policealna

Kursy kwalifikacyjne

 

 

 

 

 



« wstecz